Rodzina wspólnotą pokoju

02.04.2008

VI Spotkanie Miast i Gmin Papieskich odbywa się dziś, 2 kwietnia, w Krakowie. Wypełni je seminarium „Perspektywy i szanse dla rodziny XXI wieku. O wychowaniu rodzinnym”. W spotkaniu, organizowanym w 3. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, uczestniczą prezydenci i burmistrzowie miast członkowskich Związku Miast Polskich. Zabrze reprezentuje prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Seminarium poświęcone jest problematyce wsparcia rodzin i ich rozwoju, wzmocnienia więzi rodzinnych, kreowania kompetencji rodzicielskiej, a także pomocy w godnym pełnieniu ról. Jego celem jest skoncentrowanie uwagi na problemie wychowania dzieci i młodzieży, które w środowisku rodzinnym mają szansę odkrywać swoje miejsce w rzeczywistości społecznej i zawodowej. W ramach seminarium przewidziano m.in. wykład prof. dr hab. Anny Michalskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza) „Samotność dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej w świetle badań socjologicznych” oraz dr Krystyny Kluzowej (Uniwersytet Jagielloński) „Rodzina polska I dekady XXI wieku. Szanse i zagrożenia”.

W związku z przypadającą dziś 3. rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II, w Krakowie odbędzie się również seminarium Kolegium Wigierskiego „Rodzina wspólnota pokoju. Wigierskie przesłanie Jana Pawła II dla rodziny” (Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, godz. 14.30 – 16.30) oraz spotkanie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej „Jan Paweł II – Honorowy Obywatel polskich miast” (Centrum Jana Pawła II, godz. 15.30 – 16.30). O godz. 17.00 w kościele św. Piotra i Pawła rozpocznie się msza św. o kanonizację Jana Pawła II, natomiast o godz. 18.45 na Rynku Głównym wykonane zostanie Oratorium Leśniewskie „Siedem Pieśni Maryi” Z. Książka i B. Gliniaka.