Rada Dzielnicy Biskupice

02.04.2008

W trakcie spotkania swoje umiejętności zaprezentowali członkowie Sekcji Judo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trampkarz 22” ze Szkoły Podstawowej nr 22.

– Biskupice to jedna z prężniejszych dzielnic. Wprawdzie jest jeszcze wiele do zrobienia, ale bardzo dużo już udało się zrealizować – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Na spotkaniu przedstawiono również sprawozdanie z działalności Rady za rok 2007. Podkreślono w nim m.in. problemy, które udało się rozwiązać. Wśród nich wymieniono pilotaż gaszenia hałdy, wstrzymanie wywozu nieustabilizowanych odpadów na okoliczne pola, adaptację pomieszczeń na rogu ul. Bytomskiej i ul. Młyńskiej na dwa mieszkania socjalne, utwardzenie ul. Mikosza, wybudowanie placu zabaw przy ul. Kasprowicza oraz bieżące i doraźne interwencje – wymianę kanału ściekowego przy zbiegu ulic Bytomskiej i Chrobrego, naprawę chodnika przy ul. Kossaka, wycinkę starych drzew, oświetlenie ul. Lelewela, zapobieżenie powstaniu spalarni (wspólnie z RD Zaborze), uprzątnięcie skwerów i zwiększenie ilości patroli policji. Najważniejszym osiągnięciem Rady jest doprowadzenie do powstania posterunku Policji.