"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

31.03.2008

Od 1 kwietnia, po raz siódmy w Zabrzu, rusza kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Prowadzona jest przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, Punkt Konsultacyjny Pomarańczowej Linii oraz Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Hasła przewodnie akcji dobrane są w zależności od grupy odbiorców. Dla uczniów szkół podstawowych hasło brzmi „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, a działania polegają na budowaniu poczucia własnej wartości poprzez poznawanie samego siebie. Dla uczniów szkół gimnazjalnych „ Zdobywamy Mount Everest”- jest to program mający zachęcić młodych ludzi do rozwijania umiejętności i zainteresowań oraz realizacji założonych celów. W ramach programu profilaktycznego przewiduje się również m.in. konkurs dla młodzieży „Szukamy młodych mistrzów”, a także gminne biegi długodystansowe dla uczczenia roku olimpijskiego