Zabrze przestrzenią rozwoju

Podsumowano projekt

31.03.2008

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zakończyła się realizacja, trwającego od 2006 r., projektu „Kameleon”, który finansowany był ze środków unijnych.

Projekt skierowany był do pracowników PUP. Jego celem była zmiana wizerunku i jakości usług, oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla wszystkich pracowników Urzędu. Ważnym elementem był audyt personalny, w ramach którego przeprowadzono indywidualne spotkania z zespołem doradców (w skład którego wchodził m.in. psycholog), sprawdzające predyspozycje zawodowe. W wyniku tych spotkań, w razie potrzeby, pracownicy kierowani byli na dalsze szkolenia. Warto dodać, że w ramach „Kameleona” 3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania. O najnowsze pozycje z literatury fachowej poszerzono ponadto księgozbiór PUP-u. Zakupiono również nowe tablice i gabloty informacyjne.

W miniony piątek odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Uczestniczyła w nim m.in. prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszej działalności podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych jest niezbędne do efektywnej pracy. Dzięki projektowi nasi pracownicy mieli okazję poznać m.in. nowe, innowacyjne kierunki rozwiązywania problemów – podkreśla Alina Nowak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.