Obwieszczenie dot. wydanej decyzji w sprawie "Budowy wytwórni mas bitumicznych…- ul.Bytomska 120"

31.03.2008

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

Zabrze, 2008-03-31
WE.7624-R-51/2007
Nr 51-11/2007
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sygn.: WE.7624-R-51/2007; Nr 51-10/2007) pn.:
„Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym, wykonanie odwodnienia placu produkcyjnego oraz budowa zjazdu z drogi publicznej, tj. ul. Szyb Franciszek – na terenie działek 317/22, 319/16, 348/28, 202/28 i 216/16 zlokalizowanych przy ul. Bytomskiej 120 (ul. Szyb Franciszek) w Zabrzu”.
 
Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy ul. Wolności 286,
stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl),
stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
ZABRZE
mgr Janusz Famulicki
p. o. Naczelnika Wydziału Ekologii