MBP dla Darii

31.03.2008

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego zachęca mieszkańców Zabrza do włączenia się w akcję charytatywną, organizowaną przez Stowarzyszenie „Guido” na rzecz chorej na raka Darii Kity.

Wszyscy zainteresowani losem dziewczynki proszeni są o przyniesienie do Kina "Roma", 4 kwietnia br. w godzinach od 16.00 do 20.00, darów książkowych. Książki te, wraz z nowościami wydawniczymi, będzie można nabyć podczas specjalnie zorganizowanego kiermaszu, a całkowity dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na konto z dopiskiem: „Serce dla Darii”.

Pozycje, które nie zostaną sprzedane, będą zwrócone darczyńcom bezpośrednio po zakończeniu imprezy lub w siedzibie MBP w Zabrzu przy ul. ks. J. Londzina 3 w dniach od 7 do 11 kwietnia w godzinach od 7.00 do 15.00. Nieodebranie książek jest równoznaczne z ich włączeniem do księgozbioru MBP w Zabrzu.