Informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw

31.03.2008

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw organizuje Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Odbędzie się ono 9 kwietnia (środa) od godz. 13.00 do 15.00 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Bezpłatne szkolenie będzie poświęcone problematyce programów pomocowych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013, dzięki którym można będzie m.in. uzyskać do 60% zwrotu kosztów inwestycji.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Kozicki z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerem telefonu 032 37 33 365 lub osobiście w pokoju 109 w budynku przy ul. Wolności 286.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Urzędzie Miejskim i na stronie internetowej www.um.zabrze.pl w zakładce „dla przedsiębiorców”, na adres akozicki@um.zabrze.pl lub pod numer faksu 032 37 33 485; można też zgłaszać się telefonicznie pod numerem 032 37 33 365.
W przypadku dużej liczby zainteresowanych o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.