Rada os. Młodego Górnika

28.03.2008

Spotkanie mieszkańców os. Młodego Górnika z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego, odbyło się wczoraj, 26 marca br, w Biskupicach przy ul. Młodego Górnika 2.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć, m.in. remont mostu wzdłuż ul. Szybowej oraz zwrócono uwagę na konieczność poprawy czystości i bezpieczeństwa na osiedlu. Podkreślono również potrzebę stworzenia kompleksowego placu zabaw dla dzieci oraz ostateczne rozstrzygnięcie przynależności dzielnicy.
W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” na tym obszarze. W efekcie tej inwestycji powstaną również nowe nawierzchnie chodnikowe i drogowe, co niewątpliwie wpłynie na poprawę wizerunku osiedla.
 
– Budowa nowej kanalizacji jest zadaniem priorytetowym – podkreślił Krzysztof Lewandowski zastępca Prezydent Zabrza.