Dotacje dla zabrzańskich zabytków

21.03.2008

Dnia 18 lutego 2008 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła Uchwałę Nr XX/250/08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie stanowią własności Miasta.

W ramach środków w wysokości 770550.00 PLN brutto, zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2008 na ten cel, udziela się dotacji na dofinansowanie zadań:

 

NAZWA ZADANIA

OBIEKT

DOTOWANY

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Pełna konserwacja rzeźby „Matki Bożej z Dzieciątkiem”.

Rzeźba z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie; ul. gen. Wł. Sikorskiego nr 67b Nr rejestru B/97/07

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Pawła Apostoła w Zabrzu Pawłowie;

ul. gen. Wł. Sikorskiego nr 67b

Wartość przyznanej dotacji wynosi 7500.00 PLN brutto, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Prace remontowo-konserwatorskie drewnianego poddasza kościoła wraz z wymianą instalacji elektrycznej (w obrębie poddasza).

Budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa w Zabrzu; ul. Roosevelta 102 Nr rejestru A/5/99

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa w Zabrzu;

ul. Roosevelta nr 104

Wartość przyznanej dotacji wynosi

61000.00 PLN brutto, co stanowi 49% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego kościoła i wieży, renowacja więźby dachowej, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

Budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu;

ul. Wolności 189

Nr rejestru A/210/07

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła; ul. Wolności 196

Wartość przyznanej dotacji wynosi

213961.34 PLN brutto, co stanowi 49% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich: izolacji pionowej, przeciwwilgociowej oraz przebudowa schodów kościoła.

Budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy; ul. kard. St. Wyszyńskiego nr 14 Nr rejestru A/211/07

Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy; ul. kard. St. Wyszyńskiego nr 14

Wartość przyznanej dotacji wynosi

56632.00 PLN brutto, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wykonanie izolacji pionowej przyziemia, wykonanie drenażu odwadniającego, osuszenie murów kościoła.

Budynek kościoła Ewangelicko-Augsburskiego imienia Pokoju

ul. Lutra 2

Nr rejestru A/150/05

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zabrzu;

ul. Klimasa 3

Wartość przyznanej dotacji wynosi

52663.79 PLN brutto, co stanowi 48.59% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Remont – konserwacja elewacji budynku wraz z konserwacją i częściową wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Budynek dawnego hotelu robotniczego „Dom Kawalera” kopalni Ludwigsglück,

ul. Hagera nr 41;

Nr rejestru A/1648/97

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hagera nr 41 Zabrze

Wartość przyznanej dotacji wynosi

250000.00 PLN netto, co stanowi 45% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rur spustowych, przebudowa kominów.

Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego;

ul. Medyków 6-8

Zabrze Rokitnica

Nr rejestru A/1435/91

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Medyków nr 6-8 Zabrze-Rokitnica

Wartość przyznanej dotacji wynosi

38000.00 PLN brutto, co stanowi 49,24% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i przemurowanie kominów.

Budynek mieszkalny typu wielorodzinnego;

ul. Medyków 14-16 Zabrze Rokitnica

Nr rejestru A/1435/91

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Medyków nr 14-16 Zabrze Rokitnica

Wartość przyznanej dotacji wynosi

40000.00 PLN brutto,

co stanowi 46,67% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i przemurowanie kominów.

Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu), ul. Medyków nr 19 Zabrze Rokitnica Nr rejestru A/1435/91

Ilona i Franciszek Dziedzic

Wartość przyznanej dotacji wynosi

19123.53 PLN brutto, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i przemurowanie kominów.

Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu);

ul. Nowowiejskiego nr 10 Zabrze Rokitnica

Nr rejestru A/1435/91

Grzegorz Michalik

Wartość przyznanej dotacji wynosi

15699.41 PLN brutto,

co stanowi 49% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Remont – konserwacja elewacji z wymianą tynków zewnętrznych oraz okien w budynku mieszkalnym (1/4 obiektu).

Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu); ul. Nowowiejskiego nr 41a

Zabrze Rokitnica

Nr rejestru A/1435/91

Stanisława i Lucjusz Mikulak

Wartość przyznanej dotacji wynosi

11636.53 PLN brutto, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.

Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej.

Budynek mieszkalny typu czterorodzinnego (1/4 obiektu);

ul. ks. H. Pobożnego nr 28;

Zabrze Rokitnica

Nr rejestru A/1435/91

Krystyna i Mikołaj Fibik, Laura Wiśniewska

Wartość przyznanej dotacji wynosi

4332.41 PLN brutto,

co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych całego zadania.