Wielki koncert zabrzańskich chórów

20.03.2008

W skali ogólnopolskiej Zabrze jest obecnie wiodącym ośrodkiem chóralistyki i muzyki dawnej. Potwierdzają to ostatnie prestiżowe sukcesy chóru "Resonans Con Tutti" , Dziewczęcego Chóru „Tarantella” oraz Zespołu Muzyki Dawnej „Allegro”. 28 marca o godz. 18.00 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zaprasza na wielki koncert z udziałem laureatów.

W ostatnim czasie zabrzańskie chóry otrzymały następujące nagrody i wyróżnienia:

Chór "Rezonans Con Tutti" pod kierownictwem Arleny Różyckiej–Gałązki z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1:
· Złota „Harfa Eola” w kategorii chórów kameralnych oraz nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum,
· nagroda główna GRAND PRIX XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, ufundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
· nagrody dla dyrygenta najlepszego chóru ufundowane przez Dyrektora II Programu Polskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
· Złoty Kamerton, Puchar Edukacji Narodowej oraz Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego („Kaczki” Stanisława Wiechowicza) w kategorii Młodzieżowych Chórów pozaszkolnych do lat 21 o głosach mieszanych,
· nagroda Związku Kompozytorów Polskich za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego („Psalm 150” Marka Jasińskiego),
· nagroda pieniężna ufundowana przez kompozytora Marka Jasińskiego.
 
Zespół Muzyki Dawnej „Allegro” pod kierownictwem Grażyny Klein–Jarasz z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2:
· Złota „Harfa Eola” w kategorii zespołów instrumentalnych XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum,
· nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej Schola Cantorum,
· nagroda pieniężna ufundowana przez organizatorów Festiwalu,
· pucharów pokoleń dla Instruktorów, z jednoczesnym podziękowaniem za duży wkład pracy w rozwój kultury muzycznej dzieci i młodzieży.
 
Dziewczęcy Chór „Tarantella” pod dyr. Kamilli Pająk z Gimnazjum nr 21 przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2:
· Złoty Kamerton, Puchar Edukacji Narodowej oraz Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego ( „PSALM XIX” Grzegorza Miśkiewicza) w kategorii dziecięcych chórów pozaszkolnych do lat 16,
· nagrody dla dyrygenta ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Pałacu Młodzieży.