Praca dla osób niepełnosprawnych

20.03.2008

Nowy Zakład Aktywności Zawodowej otwarto 20 marca w siedzibie Fundacji „Nadzieja – Dzieci” przy ul. Hagera 6a.

Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy osobom upośledzonym i pokrzywdzonym przez los oraz dostosowanie do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W nowym Zakładzie Introligatorskim, który został zbudowany i wyposażony dzięki dotacji PFRON, przekazanej przez Województwo Śląskie, oraz ze środków własnych organizatora, znalazło zatrudnienie 20 pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obecnie w trzech Zakładach Aktywności Zawodowej jest zatrudnionych 90 pracowników.