Rekrutacja przez internet

19.03.2008

Każdy rodzic, który będzie chciał zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola bądź oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez miasto Zabrze, już od 1 kwietnia będzie mógł to uczynić w wybranej placówce za pomocą internetu.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrza Nr 118/WO/2008 wprowadzono scentralizowaną elektroniczną rekrutację dzieci do publicznych przedszkoli. Ponadto dokument określa wzory formularzy obowiązujących w procesie rekrutacji.
Warto przypomnieć, że termin rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 trwa od 1 do 30 kwietnia 2008 r., natomiast począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 będzie wyznaczony na okres od 1 marca do 31 marca danego roku.