Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008"

19.03.2008

Już po raz siódmy rusza w naszym mieście ogólnopolska kampania profilaktyczna pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a jej hasłem przewodnim dla szkół podstawowych jest „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Głównym celem projektu jest budowanie poczucia własnej wartości, poprzez poznawanie swoich mocnych stron i czerpanie siły do unikania zachowań ryzykownych, niesienia pomocy innym, podnoszenia sprawności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Dla uczniów gimnazjów hasło przewodnie to „Zdobywamy Mount Everest”. Tym samym ma stać się to zachętą do rozwijania umiejętności wytyczania i realizacji celów oraz rozwijania cech dojrzałej osobowości, pozwalającej na bycie otwartym na innych ludzi. Nowością w tym roku będzie atrakcyjny konkurs dla nauczycieli oraz niezwykłe gogle dla kierowców. Dodatkowo zaplanowano konkurs dla młodzieży pn. „Szukamy młodych mistrzów” oraz przewidziano gminne biegi długodystansowe dla uczczenia roku olimpijskiego. Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy radiowych z Poznania opracowali profesjonalnie przygotowany pakiet materiałów do realizacji projektu, m.in. plakaty, ulotki, dyplomy, certyfikaty i pocztówki.
W Zabrzu kampania rusza 1 kwietnia, a zakończy się 30 czerwca 2008 roku. Podsumowanie i rozdanie nagród dla laureatów odbędzie się, jak co roku, w połowie października 2008 r.

W Zabrzu kampania prowadzona jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Punkt Konsultacyjny Pomarańczowej Linii oraz Jana Szulika, Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat nad kampanią sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polski Związek Olimpijski. Głównymi koordynatorami kampanii w Zabrzu są Urszula Koszutska i Janina Wysocka.