Spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych

14.03.2008

13 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego i zabrzańskich organizacji pozarządowych.

Czesław Zdechlikiewicz, który jest koordynatorem COP-u, zrelacjonował działania zrealizowane w 2007 r., przedstawił również zmiany strukturalne placówki.
 
Dyskutowano o dotychczasowej współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, którą obecni na zebraniu reprezentanci stowarzyszeń ocenili pozytywnie, oraz efekty reorganizacji, związane z umieszczeniem COP-u w strukturach Urzędu Miejskiego.
Ocena współpracy pozwoliła również na sformułowanie zadań na kolejny rok działalności oraz doprecyzowanie Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.