Spotkanie z młodzieżą

12.03.2008

Około 30 młodych ludzi m.in. z Ukrainy, Rumunii, Turcji i Polski dyskutowało 11 marca w Urzędzie Miejskim na temat wielokulturowości i przełamywania stereotypów. Z uczestnikami programu „European Youth In Action against stereotypes” spotkali się Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta oraz Andrzej Puma z Zabrzańskiego Stowarzyszenia Romów.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”. W jego ramach młodzi ludzie przez dwa tygodnie będą wspólnie pracować nad zagadnieniami edukacji wielokulturowej, prowadzić badania nad stereotypami oraz uczyć się, jak przygotowywać i prowadzić warsztaty, które pomogą w eliminacji przejawów dyskryminacji z naszego życia. Zabrzańska wizyta jest pierwszą częścią szerszego projektu, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukacja w głąb kultury”, o nazwie „Akademia Liderek i Liderów Dialogu Wielokulturowego”. W ramach trzydniowego pobytu w Zabrzu zaplanowano m.in. zwiedzanie zabytków przemysłowych, badania dotyczące stereotypów mieszkańców Zabrza oraz porządkowanie terenu cmentarza żydowskiego.

– Jeszcze 10 lat temu w Zabrzu przekonywano, by odchodzić od skojarzeń z górnictwem. Próbowaliśmy mówić, że Zabrze to miasto kultury, sportu i nauki. Od kilku lat myślimy inaczej: zmieniliśmy nasz problem w zaletę. Chcemy być miastem turystyki przemysłowej. To, co było problemem staje się wielką szansą – stwierdził Krzysztof Lewandowski
Podczas dyskusji uczestnicy pytali m.in. o to, czy zamknięcie kopalń jest jednoznaczne z wyczerpaniem zasobów węgla? Czy nasz kraj jest przygotowany na przyjęcie obywateli innych państw, którzy chcieliby tu mieszkać i pracować? Kto obecnie finansuje kulturę w mieście? Jakie są koncepcje rozwoju turystyki prezentującej wielokulturowość miasta? Jakie mniejszości zamieszkują Zabrze i jakie programy dla mniejszości romskiej są tu realizowane?
– To spotkanie jest bardzo cenne. Ludzie powinni ze sobą szczerze rozmawiać. Dialog stanowi bowiem najlepszą metodę przełamywania stereotypów – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.