Zaproszenie do składania ofert

10.03.2008

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił zaproszenie do składania ofert na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Termin składania ofert upływa 21 marca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego www.silesia-region.pl pod hasłem: Konkursy/Trwające/personalne.