Obwieszczenie o zakończeniu postępowania,…,modernizacja stacji telefonii Plus GSM -ul.Wyzwolenia11

10.03.2008

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Nr BT-22535 Zabrze – Wyzwolenia, zlokalizowanej na istniejącym maszcie antenowym, zlokalizowanym na dachu budynku Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 11 (dz. nr 1250/193)”.
(WE.7624-R/119/2006; Nr 119-7/2008)

files/WE%207624%20R_119_7_2008r_zakonczenie%20postepowania%20.doc