Indeks za najlepszą pracę

10.03.2008

Uczniowie i studenci, zainteresowani postępami w bioinżynierii i biotechnologii medycznej, spotkają się w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii na V już konferencji BioMedTech Silesia. W najbliższy piątek, 14 marca, podczas sesji BMT Junior zaprezentują wyniki swoich prac, których wspólnym mianownikiem jest związek z medycyną, lekarzem, pacjentem.

Spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy możliwe jest użycie myśli do kontrolowania mięśni i … urządzeń zewnętrznych? Czy komórki macierzyste mogą usprawnić leczenie chorób związanych z niewydolnością różnych układów w organizmie i czy ich pozyskanie zawsze jest etyczne? Przyjrzą się nowej technologii umożliwiającej jednorazowe oznaczenie tysięcy genów, nowym technologiom w dziedzinie protetyki kończyn, coraz powszechniejszym, nowoczesnym narzędziom informatycznym i programom komputerowym wspomagającym diagnozę lekarską, postępom diagnostyki chorób genetycznych, wskażą też pozytywne i negatywne strony wykorzystania nanotechnologii w ochronie zdrowia. 

Tematyka prezentacji będzie bardzo różnorodna. Najlepsze prace w ocenie Rady Naukowej i publiczności zgromadzonej na konferencji otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez zabrzański Urząd Miejski. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac po raz pierwszy będą też mogli sięgnąć po pozakonkursowy indeks na kierunek Inżynieria Biomedyczna AGH w Krakowie. Ponadto, zwycięzca pierwszego miejsca zaprezentuje się w gronie specjalistów – podczas sesji BMT Senior, która odbędzie się 28 marca. W sesji dla seniorów  wystąpi również Monika Śmiga–Matuszowicz z Katedry Fizykochemii I Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej – laureatka sesji tegorocznej konferencji BioMedTech Silesia dla stypendystów Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich.
Konferencję finansują i organizują: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia, złożona ze znanych i uznanych w naszym regionie instytucji naukowych: Centrum Doskonałości Polimery 2000+, Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI (Centrum Onkologii w Gliwicach), Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii (Śląskiej Akademii Medycznej) oraz Centrum Doskonałości ProCordis, którego koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Międzynarodowa Konferencja naukowa BioMedTech Silesia odbędzie się w sali sympozjalnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, przy ul. Wolności 345 a (wjazd od strony ul. Sienkiewicza). Dyrektorem naukowym konferencji jest Zbigniew Nawrat, kontakt: 32/ 3735660, 32/ 3735664, e-mail: nawrat@frk.pl, nawrat@tlen.pl, więcej na http://www.frk.pl/biomedtech