Sympozjum w SP nr 8

06.03.2008

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnym im. Janusza Korczaka zaprasza na sympozjum „Nie jesteś sam – budowanie klimatu i dobrych relacji w szkole integracyjnej”, które odbędzie się 7 marca 2008 roku w godz. 11.00 – 14.00 przy ul. ks. J. Londzina 2.

W trakcie spotkania wykład wygłosi mgr Ewa Kozłowska z Pracowni Wspomagania Rozwoju i Integracji w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.