Ogłoszenie o zamieszczeniu wniosku Huty "ZABRZE" S.A. w publicznie dostępnym wykazie danych…

06.03.2008

Ogłoszenie o zamieszczeniu wniosku Huty „ZABRZE” S.A. z dnia 11.01.2008r. dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC – instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, a także instalacji pomocniczych położonych na tym samym terenie, do którego Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym – w publicznie dostępnym wykazie danych –

Z wnioskiem można zapoznać się i wnieść uwagi w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Ligonia 46 (pokój 634, V piętro)

files/Ogloszenie%20.jpg
(pismo o sygn.: OS.GO.7628/2/1/08)