Odpady bez zezwolenia

06.03.2008

6 marca Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego uzyskał informację, że przy ul. Pyskowickiej w Zabrzu znajduje się około 200 beczek, które prawdopodobnie zawierają odpady.

Sprawę przejął Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności we współpracy z policją oraz strażą pożarną. Obecnie ustalany jest rodzaj składowanych substancji i dane właściciela. Teren przy ul. Pyskowickiej został zabezpieczony. Wiadomo już, że w tym rejonie żadna firma nie otrzymała zezwolenia na magazynowanie odpadów.