O Metropolii "Przy Śląskim Stole"

05.03.2008

„Metropolia Górnośląska – jedność dla rozwoju” to temat dyskusji, którą podjęli goście zaproszeni do rozmowy „Przy Śląskim Stole”. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbyło się 4 marca na poziomie 320 m w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. poseł Mirosław Sekuła, Halina Rozpondek, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, prof. Czesław Martysz, przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego, śląscy samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele świata kultury i nauki. Gospodarzy reprezentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Czesław Martysz, który jest członkiem zespołu pracującego nad ustawą o metropolii. Uczestnicy spotkania podkreślali, że Górnośląski Związek Metropolitalny działa już w oparciu o dobrowolne związki gmin i nie ma umocowania prawnego. Z tego też powodu ustawa będzie potrzebna przede wszystkim wówczas, gdy GZM rozszerzy zasięg swojego działania o kolejne jednostki administracyjne, m.in. powiaty. W dyskusji podnoszono również problem relacji Związku w stosunku do województwa i jego finansowania oraz wskazano, że nowa ustawa powinna dobrze opracować zasady działania GZM na zasadzie „szkieletu, który wypełni życie”. W trakcie spotkania zastanawiano się również, w jaki sposób nadać ustawie charakter uniwersalny – tak, by dotyczyła nie tylko naszej aglomeracji, ale umożliwiła powstawanie kolejnych związków na terenie całego kraju.