Grupa z inicjatywą

05.03.2008

Na terenie miasta działalność rozpoczęła Grupa Inicjatywna "Zawsze Zabrze", która po rejestracji działać będzie jako stowarzyszenie.

– W najbliższym czasie działania Grupy Inicjatywnej "Zawsze Zabrze" opierać się będą m.in. na akcjach zewnętrznych o charakterze happeningów. Efektem, na jaki liczymy, jest wzrost aktywności obywatelskiej społeczności, w której działamy – mówi Krzysztof Wieczorek, który wraz z Ewą Popławską i Jarosławem Więcławem należy do grona założycieli Grupy.

Jej pierwszą inicjatywą był dwugodzinny happening, przeprowadzony w ramach akcji "Nie daję, nie biorę łapówek" na placu Wolności. Pomysłodawcą akcji jest Ruch Normalne Państwo. W jej ramach mieszkańcy miasta zachęcani byli do złożenia podpisu pod hasłem "Nie daję, nie biorę łapówek", do rąk przechodniów trafiło też kilkaset naklejek z logo akcji i jej nazwą. Przechodnie mieli również możliwość niszczenia kopert – wstydliwego symbolu korupcji w Polsce. Kilkaset osób podpisało się zaś na tablicach zachęcających "daj przykład – nie bierz, bierz przykład – nie dawaj".