Sesja i Strategia

04.03.2008

Przyjęciem uchwały w sprawie realizacji drugiego etapu projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zakończyła się 3 marca sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Pelca, który – jak podkreślił w wystąpieniu podsumowującym swoją aktywność na forum Rady Miejskiej – zrzekł się go z powodu podjęcia działalności gospodarczej.

Sławomirowi Pelcowi za współpracę podziękowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej.

Po sesji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprosiła radnych do zapoznania się z prezentacją „Strategii Rozwoju Zabrza na lata 2008 – 2020” oraz wzięcia udziału w dyskusji na temat przyszłości miasta.