Goście z Essen

03.03.2008

Urząd Miejski w Zabrzu 3 marca odwiedzili przedstawiciele niemieckiego miasta Essen.

W spotkaniu udział wzięli członkowie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Zabrza i Essen. Tematem przewodnim wizyty było podsumowanie dotychczasowych, podejmowanych wspólnie, działań obu miast na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedmiot dyskusji stanowiła perspektywa dalszej współpracy po wygaśnięciu obecnie realizowanego dwuletniego porozumienia tych organizacji. Planowana na maj wizyta nadburmistrza Essen – Wolfganga Reinigera będzie okazją do wypracowania zasad dalszej współpracy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.