Rada Dzielnicy Maciejów

29.02.2008

Zagadnienia inwestycyjne oraz sprawozdania z działalności w roku 2007 stanowiły główny temat spotkania z mieszkańcami Maciejowa, które odbyło się 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 23. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Dzielnicy, władz miejskich, a także Straży Miejskiej.

– Pracujecie państwo w sposób wzorcowy. Gratuluję radzie osiągniętych wyników i cieszy mnie, że wzajemnie się mobilizujemy – stwierdziła podczas spotkania Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Główne tematy rozmów dotyczyły bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku w dzielnicy. Poruszono problem segregacji śmieci, ich składowania, utylizacji i likwidacji tzw. dzikich wysypisk. Mieszkańcy zainteresowani byli również kwestią przycinki drzew.
Podkreślono koniczność zmiany systemu sterowania sygnalizacją świetlną i instalacji tzw.  progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kondratowicza, Myśliwskiej i Wolności. Przedstawiciele Straży Miejskiej zapewnili, że pracują nad poprawą stanu bezpieczeństwa mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Stwierdzili, że już teraz za pomocą fotoradarów kontrolują prędkość pojazdów przy wskazanym przez mieszkańców skrzyżowaniu. Adam Kurbiel, zastępca prezydenta Zabrza, zapewnił, że będzie kontynuowana budowa ekranów akustycznych. Zwrócił też uwagę na wysoki stopień zaawansowania prac związanych z realizacją w Maciejowie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. W trakcie spotkania poruszono również m.in. tematy rozbudowy „Parku Rodzinnego”, budowy sali gimnastycznej w miejscowej szkole oraz innych inwestycji.