"Przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu"

29.02.2008

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: przebudowa kolektora sanitarnego w ulicy Pawliczka w Zabrzu (dz. nr 1884/330, 1231/6, 1301/24, 4571/34, 449/44, 4927/140, 1711/48, 4755/56, 4664/56, 4668/56, 4670/56, 4652/56, 872/61, 4757/62, 4364/64, 2006/64, 4437/47, 4400/40, 4404/40) wraz z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

files/WE%207624%20R_14_1_2008%20zawiadomienie%20o%20wszczeciu%20postepowania(1).doc

files/WE%207624%20R_14_2_2008%20zapytanie%20o%20raport%20do%20Powiatowego%20Insp_Sanitarnego(1).doc