Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

29.02.2008

Do 31 marca można składać w wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „ Sprawny Dojazd”, umożliwiającego pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Od 1 kwietnia do 16 maja rusza natomiast kolejna edycja programu „Pegaz 2003” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, od 17 marca do 30 kwietnia rozpoczyna się zaś program „Komputer dla Homera” – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Wnioski należy składać w podanych terminach w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Plac Grunwaldzki 8-10/8, Katowice.

Wzory wniosków pobrać można ze strony internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce programy PFRON lub w Urzędzie Miejskim, Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ul. Wolności 286, Zabrze (pokój 204), nr tel. (032) 373 – 34 – 67.