Konkurs "Ścieżka dydaktyczna roku 2008"

29.02.2008
Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza wszystkie jednostki administracyjne, posiadające własne ścieżki dydaktyczne, do udziału w konkursie na przygotowanie scenariusza zajęć pt.: „W poszukiwaniu zielonej przygody”.

Scenariusz powinien odnosić się do istniejącej w terenie ścieżki dydaktycznej i być autorstwa nauczyciela pracującego w szkole zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Program aktywnej edukacji obywatelskiej promujący ochronę walorów przyrodniczo cennych regionów Polski”. Finansowany jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej i objęty honorowym patronatem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Piotra Boronia – Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz wspierany przez Ministra Środowiska.

Organizatorem konkursu jest Główny Zarząd Polskiego Klubu Ekologicznego.

Kontakt: koordynator projektu – Magdalena Kita, sekretariat@zgpke.most.org.pl.

Pobierz:
Regulamin konkursu (pdf, 282 kB)