Promocja wartości życia rodzinnego

27.02.2008

Metropolitalne Święto Rodziny było tematem spotkania, które odbyło się 26 lutego w zabrzańskim Urzędzie Miejskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele miast, gmin i powiatów, które zgłosiły chęć współuczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

Celem Metropolitalnego Święta Rodziny jest zwrócenie uwagi na – w dalszym ciągu zbyt słabo dostrzegane – wartości życia rodzinnego. Jednym z głównych punktów obchodów będą sesje Rad Miejskich, poświęcone pomocy rodzinom. W ich trakcie zostanie także przypomniana Karta Praw Rodziny, przygotowana przez Stolicę Apostolską.

Święto rozpocznie się 17 maja koncertem Zespołu Śląsk w Domu Muzyki i Tańca. Następnego dnia, 18 maja, w katedrach Gliwic, Katowic i Opola zostaną odprawione uroczyste sumy w intencji rodzin. Msze św. w tej samej intencji zostaną również odprawione tego dnia w kościołach parafialnych. Program imprezy przewiduje ponadto konferencje popularno-naukowe oraz imprezy kulturalne i sportowe, zakończone piknikiem rodzinnym w Koszęcinie, będącym równocześnie Finałem Śląskiego Śpiewania. Warto podkreślić, że z ciekawym pomysłem wystąpiła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, która jest pomysłodawczynią konkursu „Moja wyjątkowa rodzina”. W jego ramach wszyscy członkowie rodziny mogą przygotować wspólną prezentację drzewa genealogicznego w dowolnej formie: multimedialnej, literackiej, muzycznej, plastycznej, rzeźbiarskiej, itp. Nagrodą dla zwycięzców będzie rodzinny wyjazd do Brukseli, ufundowany przez śląskich europarlamentarzystów. Wernisaż pokonkursowy wystawy odbędzie się 27 maja w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
– Pani Marszałek z radością objęła patronat honorowy nad tą imprezą – zapewnił Jarosław Juszkiewicz, doradca K. Bochenek. – Uważa, że jest to doskonała promocja życia rodzinnego i możliwość zaprezentowania codzienności wielopokoleniowych śląskich rodzin.
Pomysłodawcą i koordynatorem projektu, który powstał na bazie inspiracji ubiegłorocznym Światowym Kongresem Rodzin, jest prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Patronat honorowy nad Świętem przyjęli księża arcybiskupi Damian Zimoń i Alfons Nossol, ksiądz biskup Jan Wieczorek oraz wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. W organizację przedsięwzięcia włączyli się: władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz prezydenci miast województw śląskiego i opolskiego.
– Górnośląski Związek Metropolitalny w pełni podpisuje się pod ideą tego wyjątkowego Święta – stwierdził podczas spotkania Krzysztof Krzemiński, rzecznik prasowy Związku. – Jest to doskonała okazja do podjęcia próby jeszcze lepszej integracji miast Metropolii i jednoczesnego propagowania wartości rodzinnych.