Zmiany w statutach Rad Dzielnic i Osiedli – konsultacje społeczne

25.02.2008

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat proponowanych zmian w statutach Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu.

Zgodnie z uchwałą, do 29 marca 2008 r. każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł złożyć (pisemnie lub elektronicznie) swoje wnioski do projektu zmian w statutach Rad Dzielnic i Osiedli.