Zabrze przestrzenią rozwoju

Zmiana organizacji ruchu

25.02.2008

W związku z realizacją projektu "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze" od dnia 25 lutego, na czas wykonania robót, dla ruchu kołowego zostaną zamknięte ulice Parkowa i Nadrzeczna.

Od dnia 27 lutego natomiast planuje się roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej na os. Józefa na ulicach: Łukasińskiego, Wita Stwosza, Zawiszy Czarnego, Jasna , Froehlicha, Zabłocie. Roboty będą prowadzone w poboczu. Krótkotrwałe utrudnienia w ruchu mogą pojawić się jednak podczas wykonywania poprzecznych przekopów jezdni na skrzyżowaniach oraz przy demontażu słupów.