Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

22.02.2008

W dniach od 22 do 29 lutego trwa ogólnopolski Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w tym roku pod hasłem „prawo- karne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom?”.

W ramach przedsięwzięcia w Zabrzu w Prokuraturze Rejonowej przy
ul. M.C. Skłodowskiej w godzinach od 9.00 do 15.00 prokuratorzy będą udzielali informacji w zakresie przysługujących ofiarom przestępstw uprawnień. Można również skorzystać z pomocy jaką ofiarują prawnicy oraz psycholodzy w Lokalnym Ośrodku Wsparcia przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu.