Bezpieczniej w Zabrzu

22.02.2008

Spotkanie podsumowujące wyniki pracy zabrzańskiej policji za rok 2007 odbyło się 22 lutego w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu.

Uczestniczyli w nim m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniew Stawarz oraz przedstawiciele zabrzańskiego samorządu: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Dariusz Dragon, przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej.

W trakcie spotkania podinsp. Roman Rabsztyn, komendant zabrzańskiej policji, określił miniony rok jako trudny, ale jednocześnie dobry pod względem uzyskanych wyników.
– Na uwagę zasługują przede wszystkim wyniki uzyskane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W skali województwa Zabrze jest miastem, w którym odnotowano największy spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym – podkreślił R. Rabsztyn.
Komendant poinformował również, że zadowalające są wyniki służb kryminalnych oraz pionu prewencji. Na ręce Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej podziękował za dofinansowanie podległej jednostki. Pieniądze przekazane policji z budżetu miasta umożliwiły przeprowadzenie remontów pomieszczeń komendy, zakup 7 samochodów oraz wprowadzenie dodatkowych patroli, co jest szczególnie istotne w obliczu dużej liczby wakatów w policji.
W ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji – Komenda Miejska Policji w Zabrzu to jedna z trzech najlepszych jednostek w naszym województwie. Podziękował on też za dobrą współpracę policji i władz miasta.
– Cieszę się, że w województwie śląskim dobrze mówi się o zabrzańskiej policji i podejmowanych przez nią działaniach – stwierdziła podczas spotkania prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Godny zauważenia jest również ostatni sukces, który jest wspólnym zabrzańskim dziełem, czyli wygrany konkurs na dofinansowanie programu prewencyjnego „Lepiej Razem Niż Osobno”, realizowanego w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.
Uczestnicy spotkania podziękowali także funkcjonariuszom za zaangażowanie w stworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia.