Dofinansowanie prac konserwatorskich

20.02.2008

Dwanaście obiektów otrzymało dotacje z budżetu miasta na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Łączna kwota dofinansowania wynosi 770 549,01 zł. Decyzję w tej sprawie podjęli zabrzańscy radni.

Dofinansowanie zostało udzielone na realizację następujących prac:

– pełna konserwacja drewnianej, polichromowanej rzeźby „Matki Bożej z Dzieciątkiem” z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Pawła Apostoła,
– prace remontowo- konserwatorskie drewnianego poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej (w obrębie poddasza) w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa,
– wymiana pokrycia dachowego budynku i wieży wraz z wymianą obróbek blacharskich rynien i rur spustowych kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła,
– wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, osuszenie murów, przebudowa głównych oraz bocznych schodów zewnętrznych, wykonanie drenażu odwadniającego w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
– wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, osuszenie murów, wykonanie drenażu odwadniającego w kościele Ewangelicko – Augsburskim „Pokoju”,
– remont – konserwacja elewacji budynku wraz z konserwacją i częściową wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych budynku dawnego hotelu robotniczego „Dom Kawalera” kopalni Ludwigsglück,
– wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Medyków,
– wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym czterorodzinnym (1/4 obiektu) przy ul. Medyków,
– wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów, wykonanie obróbek, rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym czterorodzinnym (1/4 obiektu) przy ul. Nowowiejskiego,
– remont – konserwacja elewacji z wymianą tynków zewnętrznych oraz okien w budynku mieszkalnym czterorodzinnym (1/4 obiektu) przy ul. Nowowiejskiego,
– wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym czterorodzinnym (1/4 obiektu) przy ul. ks. H. Pobożnego.