Sesja Rady Miejskiej

19.02.2008

Dwadzieścia jeden projektów uchwał znalazło się w programie sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 lutego.  

Z jej programu został zdjęty projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. W jej miejsce do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik. Wszystkie uchwały zyskały akceptację radnych.