Centrum Przesiadkowe

18.02.2008

Podpisano list intencyjny w sprawie współdziałania przy tworzeniu w Zabrzu Centrum Przesiadkowego. Dokument precyzuje zasady współpracy z PKP SA i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe SA przy realizacji tej inwestycji. 

Ze strony Gminy list intencyjny sygnowała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli też przedstawiciele kierownictwa obu przedsiębiorstw. W imieniu PKP SA: dyrektor Piotr Zatorski oraz zastępca dyrektora Aleksandra Koniak. PKP PLK SA reprezentowali natomiast: dyrektor naczelny Bronisław Stankiewicz, kierownik kontraktu unijnego Tadeusz Sobotnik i dyrektor Grzegorz Skarwecki.

List intencyjny przewiduje powstanie w Zabrzu zintegrowanego węzła komunikacyjnego przy dworcu PKP. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane podczas modernizacji linii kolejowej E 30. W ten sposób poprawi się jakość podróżowania, ponieważ m.in. połączenia kolejowe skoordynowane zostaną z kursowaniem komunikacji miejskiej. Zagospodarowany też zostanie teren wokół dworca.