Budowa stacji bazowej tel. kom. sieci P4 nr GZB_0073_E w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 73

14.02.2008

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Zabrze dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB_0073_E na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 73.
(sygn.: WE.7624-R/127/2007; Nr 127-10/2008)

 

 

 

files/2008_02/WE%207624%20R_127_10_06_08_Zawiadomienie%20o%20zebranych%20dowodach%20(art%2010%20KPA).doc