Zapobiegają zagrożeniom

12.02.2008

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza w nowym składzie powołała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Działa on przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze.

W skład zespołu, dotychczas noszącego nazwę Zespołu ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze, wchodzą obecnie: Danuta Stanek (przewodnicząca), Grażyna Kasperek, Urszula Koszutska, Beata Stebnicka, Halina Zapp, Andrzej Kasperek, Roman Marcinowski, Maciej Osuch, Jak Szulik oraz Katarzyna Wesołowska. Zespół ma charakter konsultacyjny i pełni funkcję doradczo-merytoryczną na rzecz instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy mieszkańcom miasta, w szczególności zaś dzieciom i młodzieży. Skupia osoby związane służbowo i zawodowo z realizacją przyjętych założeń.

Do zadań Zespołu należy:
– inicjowanie działań z zakresu polityki problemowej dzieci i młodzieży w oparciu o „Diagnozę zagrożeń patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze”,
– integrowanie podmiotów miejskich zajmujących się szeroko rozumianą pomocą kierowaną do środowisk dzieci, młodzieży i dorosłych,
– pomoc w doborze adekwatnych projektów i programów profilaktycznych oraz wychowawczych kierowanych do środowisk dzieci i młodzieży w Zabrzu. 
– W praktyce działalność zespołu rozpoczęła się w 2004 r. Początkowo skupiliśmy się na diagnozie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Ponieważ diagnoza wypadła negatywnie, obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap prac, czyli leczenie – tłumaczy Danuta Stanek. – W jego ramach przygotowujemy m.in. szkolenia dla nauczycieli- wychowawców jak również nauczycieli przedszkoli, wydajemy też informatory pn. „Zabrzańskie Abecadło Pomocowe”. 
Został również wzbogacony Program Profilaktyczno – Interwencyjny „ Lepiej razem niż osobno” i uzupełniono go o postulowane przez respondentów wskazówki. Na podstawie tej dotychczasowej inicjatywy społecznej opracowano kompleksowy projekt działań interdyscyplinarnych, który złożony został w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Spośród 58 złożonych projektów, komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego sklasyfikowała w/wymieniony projekt na drugim miejscu przyznając mu 91 punktów na 100 możliwych. Program ten będzie realizowany od bieżącego roku.
Wszelkie informacje na temat działalności Zespołu wraz z raportem i diagnozą dostępne są na stronie www.ckp.zabrze.pl