Instalacja stacji bazowej tel. kom. sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B przy ul. Wolności 149 w Zabrzu

06.02.2008

Wezwanie Prezydenta Miasta Zabrze dot. uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B zlokalizowanej na budynku przy ul. Wolności 149 w Zabrzu (dz. nr 1923/28)”.
(WE.7624-R-22/2007; Nr 22-7/2008)

www.um.zabrze.pl/files/2008_02/WE%207624%20R_22_7_2008%20wezwanie%20do%20uzupelnienia.doc