Spotkanie z przedstawicielami oświaty

04.02.2008

Poseł Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, była gościem spotkania, które odbyło się dziś, 4 lutego, w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Uczestniczyli w nim również m.in. dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto, Anna Kij, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, przedstawiciele organizacji związkowych działających w oświacie, Marian Czochara, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu oraz Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta miasta.
Spotkanie poświęcone było planowanym zmianom w polityce oświatowej państwa. Wiceminister edukacji poinformowała o planowanych zmianach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku szkolnego, wynagrodzeń nauczycieli, a także innych zamierzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W drugiej części spotkania Krystyna Szumilas odpowiadała na pytania związane głównie z problemami finansowania oświaty samorządowej. Zachęcała również do daleko idącej współpracy z ministerstwem, samorządami i organizacjami związkowymi w celu podniesienia jakości pracy szkół, usprawnienia systemu wynagradzania nauczycieli i finansowania samorządowych placówek oświatowych.