Dyskusja o edukacji

04.02.2008

Krystyna Szumilas, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 2001 roku posłanka, była kolejnym gościem reaktywowanego w tym roku Dyskusyjnego Klubu Agora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przy sali wypełnionej nauczycielami oraz przedstawicielami związków zawodowych trwała gorąca dyskusja m.in. o finansowaniu oświaty, roli samorządów w tym procesie czy przekształceniach w formule kształcenia dzieci i młodzieży. W wymianę poglądów włączyli się także Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz poseł Mirosław Sekuła.
Pochodząca z Knurowa wiceminister edukacji odpowiadała na pytania uczestników spotkania zgromadzonych w  Muzeum Górnictwa Węglowego, którzy poruszali takie tematy jak np. zarobki pedagogów, lista lektur, bon oświatowy, szkolnictwo zawodowe itd. Krystyna Szumilas mówiła także o pracach nad nowym programem „Bezpieczna szkoła”.
– Jednym z założeń przedsięwzięcia jest nacisk na wypełnienie uczniom czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. Wdrażając ten program chcemy skorzystać z możliwości, jakie daje współpraca z organizacjami pozarządowymi – mówiła Krystyna Szumilas.