Utrudnienia w ruchu

30.01.2008
Od 30 stycznia, na czas prowadzenia robót związanych z wymianą sieci wodno – kanalizacyjnej, zaplanowane jest zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Wolskiej i  Zakopiańskiej. Prace prowadzone będą w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze".

W trakcie robót dojazd do posesji będzie utrudniony. Ruch odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego.
Od 30 stycznia rozpoczną się również prace związane z wymianą wodociągu na ul. Galla. Roboty będą wykonywane w chodniku po stronie zachodniej. Wystąpią utrudnienia dla ruchu pieszego oraz na dojściach do posesji. Kierowcy powinni zwrócić szczególną ostrożność i uwagę na pieszych przechodzących na drugą stronę ulicy.