Spotkanie w Makoszowach

25.01.2008

Realizacja projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" w Makoszowach (etap I) była tematem czwartkowego spotkania. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady Dzielnicy, mieszkańcy Makoszów, pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. (wykonawcy robót) oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W trakcie dyskusji zostały przekazane m.in. informacje na temat kosztów, terminów zakończenia inwestycji oraz przewidywanych utrudnień, które są z nią związane.

– Mamy nadzieję, że przy państwa życzliwości i profesjonalnym podejściu wykonawcy do tego tematu uda się pokonać wszystkie problemy – stwierdziła Danuta Bochyńska–Podloch, zastępca pełnomocnika ds. realizacji projektu Funduszu Spójności, kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Mieszkańcy zainteresowani byli również harmonogramem prac, terminem rozpoczęcia II etapu projektu oraz sposobem odtwarzania nawierzchni dróg i chodników po zakończeniu inwestycji.

Kolejne spotkanie poświęcone tej samej tematyce – tym razem z mieszkańcami Grzybowic – odbędzie się 30 stycznia.

IMG_5901.jpg