Drogowa Trasa Średnicowa – Część Zachód, odcinek Z1  węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera

24.01.2008

Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Drogowa Trasa Średnicowa – Część „Zachód”, odcinek Z1 – węzeł DTŚ  z ul. Nowa Rymera”
oraz o mozliwości  zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
Zakon_postep_dowod.rtf Zakon_postep_dowod.rtf (276.64 KB 24.01.2008 11:10)

.