Dla dobra publicznego

21.01.2008

Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii PRO PUBLICO BONO nagrodzono w sobotę prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Laureatami tegorocznych Laurów są również m.in.: prof. Leszek Balcerowicz czy związani z Zabrzem profesorowie Lech Poloński oraz Wilibald Winkler. Laury zostały wręczone podczas uroczystości w katowickim Górnośląskim Centrum Kultury.

Kapituła Laurów pod przewodnictwem Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przyznaje nagrodę w kategorii PRO PUBLICO BONO za „działania na rzecz dobra publicznego, aktywizowanie lokalnych społeczności, rozwijanie inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego”.

 

 

Wręczenie laurów Wręczenie laurów

Wręczenie laurów Wręczenie laurów