dot.:rozbudowy stacji bazowej PTC ERA Nr Zabrze-50159-Biskupice przy ul. Kossaka 26-32a

18.01.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na rozbudowie stacji bazowej PTC Era oznaczonej symbolem Zabrze-50159-Biskupice, zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Kossaka 26-32a (dz. nr 1011/37)
(WE.7624-R/83/2006;  Nr  83-8/2008)

WE 7624 R_83_2006_zakonczenie postepowania dowodowego .doc WE 7624 R_83_2006_zakonczenie postepowania dowodowego .doc (282.71 KB)