Sesja noworoczna

15.01.2008

Na pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 14 stycznia, przyjęto 8 projektów uchwał wykazanych w porządku obrad.

Ponadto zatwierdzono dwa nowe projekty dotyczące zmiany Uchwały XVI/205/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Zabrze na rok 2008 jak również projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 26/2007 z dnia 19.12.2007 r. Rady Dzielnicy Helenka. Z porządku obrad został wykreślony projekt Uchwały dotyczący zmiany w budżecie Miasta Zabrze na rok 2008.

Na sesji poruszono również między innymi tematy reformy służby zdrowia, czystości w mieście oraz mieszkań pohutniczych.