Stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel Nr BT-22688 -ul. Zaolziańska 17

04.01.2008

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel SA Nr BT-22688 Zabrze-Maciejów, zlokalizowanej przy ul. Zaolziańskiej 17, na działce nr 1061/36.

Zawiad_o_ zakon_postep.doc Zawiad_o_ zakon_postep.doc (101.50 KB 04.01.2008 11:12)