Goście z Libanu

04.01.2008

Przedstawiciele Libanu, a wśród nich Zahle – miasta partnerskiego Zabrza, gościli dziś w Urzędzie Miejskim.

– Zahle zdobyło wyjątkowe miejsce w moim sercu. Ujęła mnie specyfika miasta, pełne ciepła słowa o papieżu Janie Pawle II oraz autentyzm, jaki towarzyszy ludziom – stwierdziła podczas spotkania prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Symbolem dobrych kontaktów między miastami była niespodzianka przygotowana przez gości: w języku polskim zaśpiewali oni „Sto lat” oraz „Czarną Madonnę”, w  swoim ojczystym języku natomiast kolędę „Cicha noc”.

Prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała zarówno za wizytę, jak i niezwykłą niespodziankę, jednocześnie zaprosiła gości na Święto Rodziny, które odbędzie się w czerwcu.

Dzień wcześniej goście z Libanu koncertowali w kościele pw. św. Anny.

Kolędnicy z Libanu Wspólny śpiew wspólne kolędowanie